1 DZIEŃ KONFERENCJA

UDZIAŁ W KONFERENCJI

ARENA PRODUKCJI

17.06.2020 r.

390 zł / 1 os.

 

Promocja

„2+1”

Trzecia osoba - BEZPŁATNIE

(przy zgłoszeniu 2 osób -
trzecia osoba uczestniczy bezpłatnie)

2 DNI KONFERENCJA + WARSZTAT

UDZIAŁ W WARSZTACIE PRODUKCJA 4.0

16.06.2020 r. 

UDZIAŁ W KONFERENCJI ARENA PRODUKCJI 

17.06.2020 r.

 

1190 zł / 1 os.

 

Promocja

Udział powyżej dwóch osób
z jednej firmy.

Zapytaj o indywidualny rabat

tel. 515160505 / Adrianna Adamska

W cenie biletu:

 • udział w konferencji lub w konferencji i warsztacie 

 • udział w sesji tematycznej z ekspertami 17.06

 • networking w części wystawowej 17.06

 • przerwy kawowe 16.06/17.06

 • obiady 16.06/17.06

 • materiały konferencyjne

 • materiały warsztatowe

 • prezentacje z wystąpień (po konferencji/warsztacie)

 • najnowsze wydanie Logistyki Produkcji 2/2020

 • bezpłatne archiwalne wydania Logistyki Produkcji

REGULAMIN:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację poniższych warunków:

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów Eurologistics, Logistyka Produkcji i Truck & Business Polska.

 • Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingowe Eurologistics (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 • Rezygnacja z uczestnictwa w Arenie Produkcjii może nastąpić nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia.

 • Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mail) na adres: adrianna.adamska@eurologistics.pl

 • W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w wydarzeniu, organizator obciąży osobę/firmę, której dane widnieją na formularzu opłatą w wysokości całej kwoty.

 • Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez „EUROLOGISTICS” S.C. z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, ul. Kubackiego 29A, faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.​

 • Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez EUROLOGISTICS S.C. z siedzibą przy ulicy Kubackiego 29A, 62-002 w Suchym Lesie, mojego wizerunku utrwalonego podczas Areny Produkcji, 12.03.2020 r, którego byłem/am uczestnikiem, w nośnikach medialnych należących do EUROLOGISTICS S.C. w celach marketingowych. Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi prawo do jej cofnięcia.

 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las,

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 61/892 63 60, e-mail: info@eurologistics.pl,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt,

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji archiwalnej EUROLOGISTICS S.C. w Suchym Lesie, tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS lat 50,

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

Arena Produkcji z nowym terminem!

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram